PLUS !

PDF
  • Download hier onze nieuwe statuten
  • Download hier onze statuten
Historiek en doelstellingen

Het gezelschap Transe-en-Danse werd in 2002 opgericht door Coline Billen, met de ontmoeting als socio-artistieke insteek. Nu eens artistiek, dan weer cultureel, resulteert dit uitgangspunt in een erg gevarieerde uitdrukkingsvorm, zowel in inhoud als in vorm.

De vereniging Transe-en-Danse stelt zich tot doel om de interculturele dialoog en de ontwikkeling van een cultuur van geweldloosheid en actief burgerschap te promoten.

De vereniging brengt haar doelstellingen voornamelijk in de praktijk door de introductie tot kunst, de beoefening van kunst en de creatie van kunst, via alle mogelijke aspecten van niet-formeel onderwijs en elke mogelijk intercultureel uitwisselingskader.
Activiteiten

Transe-en-Danse heeft twee hoofdactiviteiten :
· Het gezelschap creëert en verdeelt voorstellingen van Gemengde Hedendaagse Dans.

· De vereniging organiseert verschillende danslessen, en lessen lichaamsbewustzijn voor kinderen, volwassenen en kwetsbare personen (jongeren die de school vroegtijdig verlaten, nieuwkomers, vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld...) en geeft workshops voor adolescenten.

De vereniging kan op maat werken en haar activiteiten afstemmen op de noden van het publiek en de leeftijden.
Fundamenten

Voor Transe-en-Danse komt de inhoud tot stand door de ervaring van elk van de deelnemers als individu, hun ontmoeting als groep en de uitdrukking van hun culturele visie doorheen een gemeenschappelijk thema. De vorm is de ontmoeting van hun verschillende artistieke talen.

De Gemengde Hedendaagse Dans is de uitdrukking van hun goede verstandhouding die iedereen toelaat elkaar te begrijpen en het eens te zijn met zowel zichzelf als de groep. Het is het moment van ontmoeting, diepgang en rijkdom van de dialoog. "Ookal lijk je niet op mij, broer, eerder dan me schade te berokkenen, til je mij de hoogte in!"

Antoine de Saint-Exupéry