vision

Creatie 2008

Deze gezamenlijke creatie rond het thema van de Noord-Zuidverhoudingen verzamelt en confronteert rond het leven van de artiesten van verschillende culturele origines, waarvan de enen in Brussel leven, de anderen in Ouagadougou.

Deze multidisciplinaire voorstelling probeert een antwoord te bieden op uiteenlopende levenswijzen en wereldvisies door de basis van een gezamenlijke taal te leggen.

Hij antwoordt tegelijk enkel met een dubbele bijkomende vraag: welke toekomst willen we voor onze kinderen, en welke kinderen willen we voor onze toekomst ?

pict