Virgule

Creatie 2003

Deze voorstelling stelt vol humor de absurditeit van onze consumptiemaatschappij aan de kaak en de begrenzingen die ze ons oplegt. Beperkingen waarin we ons gevangen voelen, in de val gelokt, bedot : industriële samenleving, verbrokkelde sociale verhoudingen, consumptiemaatschappij, excessen, verspilling, individualisme ... Een zogenaamd rationele maatschappij?

pict
video