regard regard

Creatie 2002

Wanneer twee mensen elkaar ontmoeten, is het eerste contact, de eerste band, die van de blik. De (bevolkings)vermenging is de ontmoeting tussen twee uiterlijk verschillende volkeren.

De visuele perceptie van de verschillen zorgt voor een zekere afstand. Terwijl ze zich, als ze hun ogen zouden sluiten en met hun hart kijken, zouden realiseren dat ze niet zo veel van elkaar verschillen.


Er bestaat een universele taal: die van het lichaam. Alle volkeren dansen, elk op hun manier. Maar waar de vorm van de dans verschilt, blijft de energie van de beweging overal en altijd dezelfde: diep menselijk.

Doorheen de voorstelling weeft zich een dialoog tussen die mensen die elkaar omwille van de onderlinge verschillen haten – verschillen van etnische of sociale origine, gender, meningsverschillen, of verschillen tout court – hoewel ze allemaal dezelfde lucht inademen...

Die verschillen zorgen er uiteindelijk voor dat ze op elkaar lijken; en uit de diversiteit vloeit een bijzondere eenheid: het Leven. “Iedereen draagt een verhaal in zijn hart...” Op die manier toont de dans, zoals ook Antoine de Saint-Exupéry schreef, dat: “Ookal lijk je niet op mij, eerder dan me te verwonden, verrijk je me”.

pict
video