regard Nord

Creatie 2007

Eén thema: grenzen.
Dat een andere thema oproept: confrontatie

Twee thema’s die sinds mensenheugnis met elkaar verbonden zijn. Eén vraag hoe kunnen we elkaar begrijpen en samenleven ?

Uitgaand van het feit dat de mensheid van dezelfde oermens afstamt, kaart deze voorstelling op verschillende manieren de vraag rond intermenselijke moeilijkheden aan.

De Noord-Zuidverhoudingen zijn niet louter van economische of politieke orde, maar hebben ook een sociale dimensie. Darom moet de ontmoeting tussen de artiesten, nu eens artistiek, dan weer menselijk, gezien worden als een vraag aan de wereld, met het oog op interethnische confrontaties, man/vrouwrelaties of het dagelijkse leven van zo veel kinderen op de wereld.

pict
video