Passé

Creatie 2011 Duur: 15 minuten

Onze herinneringen en verleden beïnvloeden onze ontmoetingen, onze gevoelens en reacties en ons huidige leven, en stellen zo nu eens onze toekomst, dan weer onze relaties in vraag...

Gaat het hier om twee personen die door de passie gescheiden worden? Of staan ze samen voor twee tegengestelden van dezelfde eenheid?

pict
video