danse en papier

Creatie 2010 Duur: 90 min (Burkina Faso versie) - 75 min (Belgische versie) + 20 minuten = interactieve rondleiding

PDF
Met Danse en Papier sluit Transe-en-Danse het omvangrijke creatie- en uitwisselingsproject af dat in 2007 werd opgestart rond het thema van de Noord-Zuidverhoudingen. Transe-en-Danse werkte hiervoor samen met twee theatergezelschappen uit Burkina Faso, ‘Ladon’ en ‘Pierre Sacrée’.

Als antwoord op de talrijke ontmoetingen die daaruit voortvloeiden, wordt de voorstelling Danse-en-Papier voorafgegaan door een documentaire over de visie van Europa op Afrika. Die toont aan dat de problematiek van illegale migratie een extreem gevolg is van de ongelijkheid in de Noord-Zuidverhoudingen.

De voorstelling “Danse en Papier” kan, op aanvraag, voorafgegaan worden door artistieke initiatieateliers* en sensibilisering rond de problematiek van de huidige migratiestromen. Ze kan ook gevolgd worden door een ontmoeting met de kunstenaars, en een debat met maatschappelijke actoren die betrokken zijn in de strijd voor de rechten van asielzoekers.

De voorstelling bestaat uit twee versies: bij de eerste zijn de Burkinese kunstenaars die bijdroegen aan de creatie betrokken, terwijl hun rol bij de tweede versie uitsluitend vertolkt wordt door Brusselse artiesten.
pict
video