carrefour

Creatie 2009 Duur: 50 minuten.

Een kruispunt, twee personen in transit: zij, een Belgische van Slavische origine, opgegroeid tussen Europa en de Verenigde Staten. Hij heeft Congo na de oorlog verlaten om zijn artistieke zoektocht verder te zetten in Senegal, en later Burkina Faso.

Hun verschillende levenswegen scheiden hen, maar verbinden hen ook op een bepaalde manier:

Twee kinderen, geconfronteerd met de oorlog, die in hun migratie het verhaal van ontwortelde volkeren meedragen, twee kinderen met een blik naar de toekomst, met hun dromen en hoop, vandaag twee volwassenen, die met hun dans de waanzin van de wereld die hen omringt in vraag stellen.

pict
video